Орозбек МОЛДАЛИЕВ: Алым курбум жөнүндө алты ооз сөз

Атан өлсө тайлак бар, Кому жерде калбаска… Кыргыз эл макалы  Чыгармачылык, өнөр менен тарыхка из калтыруу, түбөлүктүүлүк жөнүндө сөз болгондо нурдуу Бухара шаарынын символу – ХII кылымда салынган Калон мунарасын курган уста жөнүндөгү меймандос шаардын тургуну айтып берген уламыш эсиме түшөт. Болочок “Чоң мунаранын” терең казылган фундаменти куюлуп бүткөндөн кийин уста дайынсыз жоголуп кетет. Арслан хандын буйругу менен ал издөөгө алынат, бирок такыр табылбайт. “Тактыда отурган кезимде салдырып калайын”,- деп шашкан хан башка усталарга буйрук кылат, бирок бирөө да бул […]

Молдолор кофеге тыйуу салган заман…

Илгери кофе ичимдигин жакшы көргөн бир адам ”Кудайдын атын айтып, кофе ичкен адам уктабай сергек жүрөт. Арак-шарап ичип, рахатка батууну каалаган адам, мас болуп, Кудайды унутат” деген экен. Кофе азыр Кыргызстанда кыйла эле популярдуу суусундук болуп калды. Эртең менен кофе ичпесе суз тартып, ишке көңүлү чаппаган кофеге “талгак” кыз-жигиттер менен орто курактагы аял-эркектер арбын кездешет. Бир кезде молдолор “акылыңды айнытат” дешип, ал эми тарса диниятчылары мусулмандардын шарабы деп, ичкенге тыюу салган бул ичимдикке акын Кыялбек Кыргыз (Урмамбетов) мына бул ырды […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Суу баяны

АҢГЕМЕ-ЖОМОК Илгери-илгери мелтиреген көк деңиздин боюнда жашаган бир эл болуптур. Ал эл мал багып, аштык айдап, дыйканчылык менен күн көрчү экен. Ошол элде Авалий деген бала болуптур. Ал тестиер жашка жеткенден өзү кырдуу балдарды топтоп алып, тоого чыгарып, суугу сүздүрүп, шамдагайлыкты үйрөтөт. Балдар да анын сөзүн эки кылбай, бардыгын аткарышыт. Күндөрдүн бир күнүндө Авалий жалгыз ойноп жүрүп, аябай суусап, булакка барат. Мөл булактан суусунун кандырып, кете берерде булак башындагы учкашкан кызыл таштын ортосунан килейген кара чаар жылан чыга келет. Авалий […]