Конкурска: Бешик той үчүн сценарий

№1 Кыргыздар салт боюнча жаңы төрөлгөн баланы бир жума өтүп-өтпөй эле бешикке салат. Анын өз жөрөлгөлөрү, ырымдары бар. Бешикти арчадан, талдан, теректен ж.б. дарактардан жасайт. […]

Жаңы конкурс: Үлгү болор тойлорду кандай өткөрүүнүн сценарийин күтөбүз!

Конкурстун максаты – тойлордун өрнөктүү үлгүсүн жамы журтка жайылтуу. Кыргыздын каада-салтына жуурулушкан жана ислам дөөлөтүнө ылайык үлгүдөгү маданий-эстетикалык деңгээлдеги тойлорду уюштуруу азыркы коомдук талаптарды жаратканын […]