Рух дарагы: Идеология – маалыматтык курал (4-макала)

«Кто владеет информацией — тот владеет миром» Рух дарагын кууратып аткан үч себепти: согуштук, геноцид жана экономикалык курал каражаттары жөнүндө буга чейин азын оолак сөз кылдык. Аскердик курал менен башкаруу, күч көрсөтүү аркылуу ишке ашаарын көрдүк. Геноцид куралы менен башкаруу, элдин ден-соолугуна жана генофондуна таасир кылуу аркылуу жүргүзүлөрүн байкадык. Экономикалык курал — акча, башкаруунун эң эффективдүү жолу экенине ишендик. Сүткорлук же болбосо үстөгү менен карыз берип, көп өлкөлөрдү көзкаранды кылып алса болорун да үстүртөн гана карадык. Кандай өлкө болбосун, башчыларына […]

Садир Досбаев: Рух дарагы (2-макала)

Мурда жарыяланган: 1-макала Глобализация — бул, бүткүл адамзатын башкарууну бир колго концентрациялоо процесси. Же башкача айтканда бийликти бир колго топтоо процесси. Азырак болсо да элеси, образы жакындады деп ойлойм. Бирок толук түшүнүк болгон жок. Толук түшүнүү үчүн төмөнкү нерселер жөнүндө сөзсүз билиш зарыл: Башкаруунун эки – структуралуу жана структурасыз жолу же системасы бар. Структурасы бар башкаруу — бул, мамлекеттик башкаруу системасы. Айтсак, президент — мыйзам чыгаруу бийлиги — аткаруу бийлиги — сот бийлиги, аларга баш ийген органдар, мекемелер жана башкалар. […]

Олжобай ШАКИР: Чубак чунак элдин башын айлантып жүрү

Эй! Вы там, наверху!  Элирген жаштык эмнени кылдырбайт. Бүгүн Чубак ажынын оозунан «ага-ининин балдары үйлөнгөнгө шарият боюнча уруксат берилет» деген установка[1] миңдеген жаштардын кулагына кирип, боюна сиңип аткан кезең! Чубак ажы бул айтканы боюнча «бирок аны биздин салтыбыз көтөрө албайт» — деп канчалык жумшартып айтпасын, бүгүнкү күндө шарияттын жолун ээрчиген караламан калктын басымдуу көпчүлүгү тотукуштай сайраган чала молдолордун жетегине желпинип ээрчип алганы күндөн күнгө күүлөнүп күч алууда. Арап кулдар улам шарияттын жолун кылтыйтып отуруп, кылымдан келаткан кыргыздын генетикалык тамырына балта […]

Каныбек ОСМОНАЛИЕВ: Паракор диний «көсөмдөрдүн» доору гүлдөп турган кезең!

Маектешибиз мамлекеттик жана коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев 2007-жылы Илим жана билим министри, 2008-09-ж.ж. КР Президентинин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин деректири, 2009-2010-ж.ж. КР дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеп келгени маалым. «РухЭш» сайты бүгүнкү күндөгү диний көйгөйлөр жана эл агартуу багытындагы маселелер менен бирге учурдагы саясат туурасында К.Осмоналиев мырзанын олуттуу пикирин бөлүшмөкчү… (1-маек ушул шилтемеде) 2-маек – Түпкүлүгүндө ислам динине эч бир каршылыгым жок, ал кыргыз кыртышына сиңиши керек. Арийне, бизде диний багыттагы агартуу ишин аркалагандардын өздөрү жетиштүү деңгээлде […]