Рух дарагы: Дүйнө тааным VI

Адамзатын глобалдуу башкаруу куралынын эң башкысы — бул дүйнө тааным. Калгандарынын баары ушул дүйнө тааным аркылуу башкарылат. «РухЭшке» жарыяланган буга чейинки беш макалада алар жөнүндө азын-оолак кеп салынды. Алар: 2. Тарых, 3. Идеология, 4. Экономика, 5. Геноцид, 6. Аскер куралдары. Буларды төмөнтөн жогору көздөй иерархия тепкичи менен таанышып чыккан максатка ылайыктуу жана түшүнүүгө да оңой. Бир караганда өтө эле жөнөкөй көрүнгөнү менен, бул өтө татаал, майда-баратына чейин так эсептелген башкаруу системасы. Дүйнөтааным — бул адамдын турмушка болгон саясый, адеп-ахлак, диний […]

Өзүн эркин сезген улут гана улуттук кулк-мүнөзүн сактайт

Жермена де СТАЛЬ (1766-1817), француз жазуучусу Бирөө менен аңгемелешкениң деле өз кезегиң келгенде жүрүш жасаган оюндай уланыш керек. * * * Сезимсиз адамдарга зыкым болуш оңой. * * * Гений – аял-эркекке бөлүнбөйт. * * * Бир да мыйзамды бузбай аңкоо көрүнгөндүн миң амалы табылат. * * * Сүйүү – аялдар үчүн өмүр баян, эркектер үчүн жашоонун бир үзүндүсү. * * * Биз эң жакын адамдарыбыздын биринен айрылган күнү гана биринчи жолу өлүм эмне экенине түшүнөбүз. * * * Кандай […]