Сулайман РЫСБАЕВ: Улуу акын Токтогул – кыргыз адабияты менен маданиятындагы феноменалдуу көрүнүш

Кыргыздын элдик таалим-тарбиясынын баа жеткис уюткусун чыгармачылыгына сиӊирген акындар поэзиябыз эч бир калктын улуттук баалуулуктарынан кем эмес. Мына ошондой улуттук салттуу баалуулуктарыбызды муундан-муунга өткөрүп, өлбөс кылып жашатып  келаткан, аны андан ары өнүктүргөн керемет алп таланттардын бири, албетте, Токтогул Сатылганов экендиги талашсыз чындык. Ал көзү тирүүсүндө эле «акындардын мектеби», «айтыш өнөрүнүн анабашы» атыгып, түндүгүбүз менен түштүгүбүздүн өнөрпоздорун дамамат баш коштуруп, акындык өнөрүн журтчулугубузга жайылтып, элибизди керемет ырлары, күүлөрү, өзү айткан элдик дастандары менен ыракатка бөлөп,  «тоо булбулу» атыкканы бекеринен эмес. Бул […]