Сахнанын Чолпону эле Чолпонбек

Таң үрөң-бараңда машине дыр дей түшүп, токтой калганда “Волганын” жанында шыңга бойлуу, көзү бакыракай сымбаттуу жигит турду. Дароо эле тааныдым. Таң атпай дагы алыс жолго кетип баратса керек. Өгүнү Түркияга, мурдараак Японияга, Кытайга барып келбеди беле. Бул жигиттин иши ошондой. Анын үстүнө азыркы шартта өнүккөн мамлекеттин иш-тажрыйбасы менен таанышып, аны өзүбүздүн турмушка колдонсок жаманбы? Барсын, көрсүн. Азыр балким Америкага же Германияга жөнөп жаткандыр. Баса, ал жактарга дагы барып келбеди беле. Индия, Францияга да барган. Ал жигит жөн эле туристерче эки […]

Олжобай ШАКИР: Мен билген Чолпонбек Базарбаев

1992-жыл. Мен анда опера-балет театрынын студиясында студент элем. Театр деректири — Чолпонбек Базарбаев. Бир күнү сабактан бош кезде курсташ балдар кыздарды өбүштүн айласын издеп, лифтиде кубалашып ойноп жүрөбүз. Жүгүрүп. Акактап… Оюн шарты – кайсы кыз колго түшсө, чопулдатып өпмөй. Балдар колго түшсө, кыздар төпөштөп же төө бастыга алмай. Бирок балдарды балдар куткармай жок. А кыздар бирин-бири куткарса болот… Биринчи кабаттан бешинчи кабатка чейин кубалашып, театрдын ичин чаңызгытып атканбыз. Бир убакта лифт үчүнчү кабатка токтоду. Кайсы кыз колума тийсе да бетинен […]