Туулган жериндеги балалык күнүнө “милдеткер” дүйнөлүк атак-даңк

Ооба,  бизге ушундай сезилет. Коштошуу күнүндө Элмирбек инибиз: “Кээ бирөөлөр Чыкемде, \ арман жок деп ойлошоор,  \ жыргалдар Чыкем көрбөгөн,  \ калган жокдеп ойлошоор…\” – деп төгүп ырдагандай,  чын-чынында эле,  бу жарык дүйнөдө ал киши көрбөгөн сый,  жетпеген зоболо – өз эли,  өз өлкөсү түгүл,  мүлдө жер жүзүнүн мамлекеттери менен эл аралык уюмдардын,  академиялар менен сан түрдүү басылма-коомдордун кадырлап-урматтап ыйгарган өзгөчө артыкчылык белгилери – таланты,  акылы,  коомдук ишмерлигине кол коюп,  таазим жасаган даражанаам баскычтары калбагандай сезилет. Бир гана шведдин Нобель […]