Лин МЭЙСУН: Улуу Жибек жолунун археологиясы тууралуу 15 сабак

Тарых бул – учу-кыйырсыз океан болсо, археология мына ошол океан түбүн изилдеген илимдин эң кызыктуу бир тармагы болуп эсептелет. Улуу Жибек жолу — б.з.ч. II кылымдын ортосунан Орто кылымдардын ортосуна чейин өкүм сүргөн эл аралык соода (негизинен жибек жана фарфор) жана маданий карым-катнаш жолунун аталышы. Бул жол Чыгышта — Кытай, Батышта — Рим жана Византия дөөлөттөрүн, түндүктө — Чыгыш Европа жана Сибирь аймагын, түштүктө — Түндүк Индия аймагын (айрым кылымдарда) баш коштурган. Кыргызстан аймагы да Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан. […]

Улуттук идея: Манас цивилизациясынын манифестине тезис

Адамзат XXI кылымга жаңы үмүт, максаттар менен кадам таштады. Ошол эле учурда чечилбеген түйүндүү карама-каршылыктарын да кошо ала кирди. Глобалдашуу процесси ар эл, мамлекеттер арасын мурда болуп көрбөгөндөй жакындаштырып, алардын проблемасын да кыйла жалпылаштырып салды. Мунун дурус да, бурушда жагдайлары туру. Андыктан адамзаттын ар элдеги өкүл, топтору, ар кыл бирикмелери барган сайын ар кандай прогрессивдүү идеялардын айланасына уюп, мезгил алдыга өктөм койгон проблемаларды чечүүгө белсенип кирип жатышат. Бирок бул багытта жасалгандан жасала элек, аңдалгандан аңдала элек маселелердин арбын экендиги да […]