Экинчи күн: Демократиябы, этнократиябы?

<<<<<<<<<<<<<<БИРИНЧИ КҮН: Оомат кимдики эле? Орустардыкыбы? Биздикиби? — Салижан Жигитович, сиз өткөн маекте: Кыргызстан өзүнчө мамлекет болом дегенге Россия сүйүнүп кетип, уруштурбай, талаштырбай эле бөлүп койде дегендей ой айттыңыз. Ага биздин айрым патриоттор, асыресе, айрым радикал-патриоттор чычалай түшкөнбү, айтор, редакцияга телефон чалып, көчөдөн жолугакалып айтып жатышат: жо-ок, республиканын суверендүүлүккө жетип, эркиндикке ээ болушу – биздин, демократиялык кыймылдын жеңиши болчу деп. Ушуга байланыштуу, өткөндө сурагандай, дегеле республикадагы демократиянын абалына байланыштуу эмне айтар элеңиз? — Эми мындай. Кыргызда илгери, Совет бийлигинин тушунда эч […]