Дүйнө операсына таанымал кыргыз ырчысы

Кыргыз опера өнөрүн CCCР Эл артисти, бас үндүү Болот Миңжылкыевсиз элестетүү мүмкүн эмес. Өмүрүнүн жемиштүү соңку он жылын Санкт-Петербургдагы атактуу Мариинск театрында эмгектенген Болот Миңжылкыев […]

Дүйшөн КЕРИМОВ: Жакыпбек баатырдын моңолдорду чогултканы

САНЖЫРА Адегенде моңолдор уруусунун тек жайы тууралуу угуп, билгендерибизди кыскача ортого салалы. Азыркы алатоолук кыргыздардын негизги тобун тарыхчы, санжырачылар кадимки Чынгызхандын чапкынынан оошуп келген Долон […]