Дүйнө операсына таанымал кыргыз ырчысы

Кыргыз опера өнөрүн CCCР Эл артисти, бас үндүү Болот Миңжылкыевсиз элестетүү мүмкүн эмес. Өмүрүнүн жемиштүү соңку он жылын Санкт-Петербургдагы атактуу Мариинск театрында эмгектенген Болот Миңжылкыев күнүмдүк турмушта кандай эле? Болот Миңжылкыев — өткөн кылымдын 1970-жылдарынан тартып, мурдагы СССРден сырт дүйнөгө кыргыз опера өнөрүнүн жетишкендигин тааныштырган даркан ырчы. Буга улуу ырчынын дүйнөдөгү атактуу опера жана балет театрлардын бири — Санкт-Петербургдагы Мариинск театрындагы бюсту да далил[1]. (Санжыргалуу бул театр Кеңеш доорунда театрга эч кандай тиешеси жок саясый ишмер С. М. Кировдун ысымы […]

Дүйшөн КЕРИМОВ: Жакыпбек баатырдын моңолдорду чогултканы

САНЖЫРА Адегенде моңолдор уруусунун тек жайы тууралуу угуп, билгендерибизди кыскача ортого салалы. Азыркы алатоолук кыргыздардын негизги тобун тарыхчы, санжырачылар кадимки Чынгызхандын чапкынынан оошуп келген Долон бийден бөлгөнү маалым. Долон бийден Ак уул, Куу уул же Оң менен Сол. Оңдон — Адигине, Тагай жана Моңолдордун энеси Наал эже. Кыргыз санжырасында кыз же аялзаты кемде кем эскерилет. Наал эже Моңолдун (“дор” көптүк “лор” мүчөсүнүн ыңгай айтылышы) энеси болгон үчүн гана эл оозунда калдыбы? Наал эже акылман, намыс ариеттүү жан экен, атадан эрте […]