Умар кызы Айзирек: Жылдыздардан өрнөк алалы (№37 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Немец элинин философу Людвиг Фейербахтын «Жазуучу жана акындар өзүлөрү жашаган доорлордун абийир жана ар-намысы» деп айтканы бар. Өз элинин турмушун сөз менен чагылдыруу кадимки жазуучунун иши. А бирок элинин кыйынчылыгын, кубанычын, ой-мүдөөсүн жан дүйнөсү менен сезип, тунук көкүрөгү менен туюп, акыл тегирменинен өткөрүп, элестүү сүрөттөө ар бир эле калемгердин колунан келе бербес. «Чыныгы чыгармачыл инсан бүт ааламды бир өзүнө сыйдыра алат» деген сөздү Ч. Айтматов өмүр бою унутпай, кол жеткистей көрүнгөн бийиктикке умтулуудан талбай келген. […]