Унсуралмаали Кайкавус: Кабуснаме (Акылмандыктын кенчи)

<<<<< Башы ДАРЫЛОО ИЛИМИНИН ТАРТИБИ Уулум, билгин, кокус дарыгер болсоң, дарылоонун негиздерин теориялык жана практикалык жактан жакшылап үйрөн, тулку бойдо анын табиятына таандык жана табиятына жат эмнелер болорун бил. Денеде табигый үч нерсе бар: Анын биринчиси, тулку бойду туруктуу жана бекем кылат, экинчиси, тулку бойдун туруктуулугунан жана бекемдигинен келип чыгат, үчүнчүсү, денени бир абалдан экинчи абалга өтүүгө мажбурлайт. Эмне денеге табияттынан жат болсо, денеге өз аракети менен же түздөн түз, же кыйыр таасир этет, өзү да дене үчүн зыяндуу болот. […]

Унсуралмаали Кайкавус: Кабуснаме (Акылмандыктын кенчи)

<<<<<<<<<<< Башы АТ ТАНДОО ЖАНА САТЫП АЛУУ ЖӨНҮНДӨ Уулум, билгин, ат сатып алып жатканда алданып калбас үчүн өтө кылдат бол. Анткени, ат менен адамдын көрөңгөсү бирдей: жакшы ат жана жакшы киши үчүн канча акча бербегин, өзүн актайт. Жаман атты жана жаман адамды каалаганыңча жек көр. Акылмандар «Дүйнө адам менен толук, адам мал менен толук» деп айтышат. Жаныбарлардын эң мыктысы жылкы, аны кармоо чарба күтүү жана эрдик. Макал бар эмеспи: «Атыңды жана кийимиңди сактасаң, атың жана кийимиң сени сактайт». Аттын жакшы […]