Редьярд Киплинг: Йолдун кызынын атчысы

АҢГЕМЕ Эгерде эркек менен аялдын ортосунда макулдук болсо, казы эмне кылып алмак эле? (Мусулман макалы) Кээ бирөөлөр Индияда романтика жок дешет. Алар жаңылышат. Биздин жашообузга канча керек болсо, ошончолук романтика бар. Кээде андан да ашып кетет. Стрикленд полицияда кызмат кылчу, адамдар аны түшүнчү эмес, ошондуктан ага шектентүү менен карашып, андан өздөрүн оолак кармашчу. Ал полицей жергиликтүү эл өздөрүн кандай билсе, аны ошондой билгенге аракет кылыш деген башкалардыкына окшобогон теория менен жашачу. Бүткүл Түндүк Индияда өз каалоосу менен индус же мусулман, […]