Абибилла ПАЗЫЛОВ: Жолон Мамытов жөнүндө

1. Жолон Мамытовго жетимишинчи жылдардын баш ченинде жолугуп, анын өмүрүнүн аягына дейре, мындайча айтканда, сексен сегизинчинин жазына чейин байланышымды үзбөдүм. Азыр эсептесем, алгач Жокемди Иса пайгамбардын жашында –отуз эки-отуз үчүндө  тааныптырмын. Акын көз жумганда өзүм да так отуз эки-отуз үч куракта экенмин. Он беш-он алты орток жылда ортобуздан чубаган окуялар эсимде. Эстесе, эске түшчү  нерселер бар. Асыресе, бу саам маркумдун эч жерде күбөлөндүрүлбөгөн, арийне, көңүл-көкүрөгүмө  кыттай  уюган чыгармачылык сабак-үлгүлөрүн баяндоого батынам. *  *  * Гезит-журналга сунуштаарда ырларыңды башка-башка барака көчүрүп, […]