Асаналиевдин 90 жылдыгына карата адабий сынга конкурс

Конкурстун максаты – адабияттын салттуу жолун калыптандыруу. Чакан конкурсубуздун мүмкүнчүлүгү жана шарты: Байге фондубуз – 50 000 (элүү миң) сом. 1-байге – 20 000 (жыйырма миң) сом. 2-байге – 15 000 (он беш миң) сом. 3-байге – 10 000 (он миң) сом. О.э. кызыктыруучу эки байгеге 2 500 миң сомдон – 5 000 миң сом тапшырылат. Конкурстун Жобосу: Сынакка катышууну каалаган авторлордун жаш курагы чектелбейт. Мурда эч жерде жарыяланбаган гана сын макалалар, рецензиялар жана адабий изилдөөлөр кабыл алынат. Тема эркин. […]