Сулайман РЫСБАЕВ: Балдырхан

ТЕЛЕВИЗОР КӨРГӨН ООЗ Кечинде телевизордо кызыктуу кино болду. Жомок экен. Балдар баары уктабай көрүп отурушту. Садыр гана кээде үргүлөп кетип, кайра ойгонуп кетет. Аны көргөн агасы Сабыр ийнинен тартты: —  Эй, сен уктап жатасыңбы? —  Жок, көрүп атам… —  Эмне, оозуң менен көрүп атасыңбы? —  Жок… — Анан эмне көзүндү жуумп, оозунду ачып отурасың… «АТАМ АПАМДЫН БАЛАСЫ» Кичинекей Бектен сурадым: —  Бек, сен кимдин баласысың? —  Атамдын… — А атаң кимдин баласы? —  Атам?.. Атам… апамдын балачы… «ЭКӨӨБҮЗ ТЕҢБИЗ» Элнуранын […]

Сынакка: Мен уста болууну каалайм

№ 9 “РухЭш” сайтына абдан ыраазымын: өспүрүмдөр арасында чыгармачылык конкурс жарыяланып турганына. Апам дайыма эскертет: «Балам улук болсоң, чынчыл бол. Сабакты көп окуп, билимиңди өркүндөтүп, көп нерсени жатка билгендей бол. Эки жүздүү болбогун, денеңди, кийимиңди таза тут. Ар бир айтылган маселеге ойлонуп жооп бергин. Адамдар менен сөз талашпастан, сүйлөр учурду күт. Сөз кезеги келгенде чечен, чебер тил менен сүйлөгүн», — дейт. “Илим кушу өзү конбойт колуңа, Түшүп бербейт жатып алсаң торуңа. Эмгек керек, окуш керек талыкпай, Мына ошондо гүл төшөлөт […]