Гүлмайрам Саалаева: Куйрук

АҢГЕМЕ — Мы-ы-на, сага! Жаңы эле соткасынан кимдир бирөө менен сүйлөшкөн Кумаркүл, диванда чалкалап телевизор тиктеген күйөөсүнө карай деп калды: — Бейшебай иниң 7-ноябрга 60 жылдык тоюна чакырып жатат. — Чакырса барабыз да,- деди тигиниси камаарабай. — «Байа калганга» эле даярсың, акчаны кантебиз? Ага чейин  эки той, эки ашка барабыз. Осмондун особнягы он жылда араң бүтүп, там той өткөрүп атса деп ага 4000 коштук. Эми эки ашка 3 миңден — 6 миң, эки тойго 5 миңден — 10 миң алып […]

Төөсоёр аке

АҢГЕМЕ Бала кезимде Төөсоёр деген аксакалдын көзүн көрүп калдым. Бир күнү казанда кайнап аткан эт бышканда жаңыле колубузду жууп, дасторконго отурарда сырттан аттын дүбүртү угулду. Баарыбызга эт тартыларда булоолоп турган чарадагы эттен көзүмдү алалбай турганымды байкаган атам мага ачуусу келдиби же менден чоңдоруна бекен: – Сыртка киши келди, мени жечүдөй болгон атаңдын оозун урайындар, чыгып атын албайсыңарбы! – дегенин укканда, үйдөн атып чыктым. Жаңыле ээрдин кашына тизгинди байлап аткан Төөсоёр акенин түшүүгө камданганын көрүп, ылдамдап жетип, колтуктан алдым. – Чылбырды […]