Владимир ДАЛЬ: Шум түлкү (Устатыбыздын архивинен)

ЖОМОК Которгон Алым ТОКТОМУШЕВ Кышкы түндө жол бойлоп, ачка түлкү келатты; асман бетин булут каптап, кар жаап турат шыбыргактап. “Өзөк жалгаар бирдеме табылса”,- деп түлкүнүн тилегени жем. Ошентип желип-жортуп кете берди, акыры көзүнө бирдеме илинди. Караса, бутка кийе турган чарык экен. “Бул да болсо пайда, мунун түбү кайда”. Түлкү чарыкты оозуна тиштеп алып, андан ары жүрүп, жүрүп бир айылга туш келди да, биринчи эле үйдүн терезесин такылдатып кагып кирди. — Бул ким?- деген үн чыкты ичтен. — Бул менмин, мээрбан […]