Чоюн Өмүралиев: Куурчак

АҢГЕМЕ Ал жумуштан чыккан соң башы оңбогондой зыңылдап ооруп турганын сезди. Чыкыйы чыңалганына чыдабай ушу басып баратканында чарт жарылып, мээси былжырап таман алдына жайнап калчудай болот. Жер эле таза болсочу, ала шалбырттын чалчыгы! Кудайга шүгүр, башы жарылбады, мээси жайнабады. Кете берди илээлеп. Канчалык ойлонбоюн десе деле болбой көнгөн адатынча ойлонду. Бу саам: бу заманда мээге күч келерин, жумушта чот чакылдап, аппарат чыйкылдап, ал аз келгенсип ноопастай ноюбаган бир кесиптеши радионун кулагын болушунча ачып таштап, болбогон репортажын кунт коюп тыңшап, сыртка […]