Дилазык: Жүз уламыш жүрүмү

Чыгышта эмне деген керемет уламыштар бар. Окуп алып чалкаңан кетесиң. Жаш кезде окудум эле. А кезде же интернет жок. Кокусунан эле 60-70-жылдары чыккан, эски десең эски, түлөгөндөн түлөгөн, ар кайсы барактары айрылган «байыркы» китептер колума тийип калар эле. Чычканды баса калган мышыктай эле баса калып окуп калам. 90-жылы болсо керек, тааныш орустан бир китеп сурап алдым. Ал Байыркы Кытайдын уламыштары эле. Эки күндө окуп кайра бергем. Бирок ошондогу уламыштардын көбү көкүрөктө калбады. Кийин билсем, бул биздин заманга чейинки экинчи-бешинчи кылымдарда […]

Кыял ТАЖИЕВА: Сен өзүңдү керексиз сезе көрбө

Табият жана мен Булуттардын карап түрмөгүн, Түркүн ойлор кечип түрдөндүм. Күн аралап барат аларды Эске салып эрксиз күлгөнүм. Көл бетинде жибек булактап, Жип ийриди толкун улап бат. Улуу тоолор көмөк көрсөтүп Бара жатат кебез кучактап. Көл толкуду апам кейиштүү, Тоо таяды атам жеңиштүү. Көл менен тоо мага биригип Жашыл жууркан жасап беришти. Табигаттын тоолук жуурканын Орондум да ойго чуркадым. Үзүп кеттим артым карабай Ыкшоолуктун ыксыз кылтагын. Жамгыр жана апам Жанын жанга уруп жамгыр дыбырап, Терезеден маңдай тердей куюлат. Селт дей […]