Дилазык: Жүз уламыш жүрүмү

Чыгышта эмне деген керемет уламыштар бар. Окуп алып чалкаңан кетесиң. Жаш кезде окудум эле. А кезде же интернет жок. Кокусунан эле 60-70-жылдары чыккан, эски десең […]

Кыял ТАЖИЕВА: Сен өзүңдү керексиз сезе көрбө

Табият жана мен Булуттардын карап түрмөгүн, Түркүн ойлор кечип түрдөндүм. Күн аралап барат аларды Эске салып эрксиз күлгөнүм. Көл бетинде жибек булактап, Жип ийриди толкун […]