Ынды кара малай жана ит

Сопулардын притча-жомокторунан Абдулла Ибн Жапар аттуу бакчанын ээси болуптур. Бир күнү ал өз бакчасын аралап жүрүп, жүзүмдүн түбүнө келгенде ынды кара малайды көзү чалат. Соксоюп отурган иттин маңдайында колунда бир сындырым наны бар малай да чөк түшүп отурган экен. Малай маңдайындагы дөбөткө бир үзүм нан ыргытканын байкайт Абдулла. Дагы ыргытат, дагы. Абдулла сурайт: – Сага күнүгө канча нан беришет? – Болгону эле ушул нанды, – дейт малай. – Ошо жалгыз наныңды анан итке бересиңби? – Абдулла таңгалып сурайт. – Бу […]