Венера БӨЛӨКБАЕВА: Кымгуут бүгүн жандүйнөмдө

СУРООЛОР (Өзүмчө олтуруп, өзүмө толтура суроо бердим) Ким мага чертип берди эле? Муңдуу бир күүнүн кайрыгын. Ай жаркып тийип турсаң да Сагынтат неге жарыгың? Кайда агат жашыл дарыя? Түшүмдөн дайым кетпеген. Жүрөгүң канча жаракка?! Жан курбум, сага жетпедим. Ажайып кайсыл жер экен? Мекени бардай мезгилдин. Сөздөрү турат сөөгүмдө! Мен аны неге кечирдим? Эмнеге желге эркелеп, Жаш жигит, сага ийбедим? Жер бетин таштап көз жумсам, Элесин сактайм кимдердин?.. 07. 01. 2000. КӨЙНӨК («Адамдын көркү чүпөрөк» дегенибиз менен минтип, көйнөгүмдүн өзү көздөрдү […]

Эгемберди ЭРМАТОВ: «Уч, учуп кет, жерди ыплас унуткун!»

МЕНДЕГИ «МЕН» (Ыр түрмөк) I Жөлөп-таяр, жанын берер жан жолдош Адамың жок акак-талаада калдыңбы? Кыйын күндө сатып кетет жаман дос, Тең бөлүшпөйт азабыңды, кайгыңды. Ат көтөргүс арманың көп ичиңде, Сыр алдырбай, айгай салбай токтоосуң. Бир чөгүн суу бербейт бирөө ичерге Ойлойт: «Мейли алдан тайып жок болсун!» Чөкпө, жашып ойго өзүңдү алдырба! Өлүү дүйнө өлбөстүккө алпарбайт. Рухуңду көмүп салат тар жерге, Аркан менен жылбас кылып аркандайт. Көпкөк бийик асманың бар, унутпа! Ошол жакта сенин башат, угутуң. Көрпенделер камап койсо туюкка, Уч, […]