Султан РАЕВ: Кечиккен, кечиккен жолугушуу

АҢГЕМЕ Калың бактын арасындагы отургучта эки адам сүйлөшүп отурду. — Ай, — деди эркек киши. Бу кишинин жашы элүүдөн эбак ашса да, асманда каалгып бараткан айга жаш баладай тигилип карады. — Биздин ай!— Аялдын үнү сабырлуу чыкты. — Биздики… — Эркек киши аялдын сөзүн кайталап койду. — Эсиңдеби?.. — Аялды бир ой баса калгансыды. — Эсимде… — Оор үшкүрдү эркек. — Анда да ушундай балканактай болуп чыккан эле. — Мындан да чоңураак болчу. Бу токочтой эле экен. — Экөөбүз биринчи […]