Султан РАЕВ: Кечиккен, кечиккен жолугушуу

АҢГЕМЕ Калың бактын арасындагы отургучта эки адам сүйлөшүп отурду. — Ай, — деди эркек киши. Бу кишинин жашы элүүдөн эбак ашса да, асманда каалгып бараткан […]