Конкурска: Баланын кыркын чыгаруу тойчугу (сценарий)

№3 Наристени жаңы төрөлгөн соң кырк күн элден далдоо кармашат, бала көргөнү келгендер дале анын жанына жакын барып үзүлүп түшүп карашпайт. Көбүнчө келин төркүнү жакын болсо, ошол тарапка барып, өз энесинин жанында, ошолордун көзөмөлүндө чүрпөсүн кыркына чейин карап келген. Баланын кыркын чыгаруу – кыргыз элинин үрп-адат, салттарындагы кызыктуу жөрөлгөлөрдүн бири. Баланын кыркын чыгаруу жөрөлгөсү чоң тойго айланбайт. Аз гана адам чакырылат жана ошолордун күбөлүгүндө тойчук өтөт, же ал жөн гана чай берүү деп аталат. Колдон келсе, бир кой союп койсо […]

Капар ТОКТОШОВ: Боз үйдүн тарыхы жана табышмактуу сырлары

Ооба, ак калпак десе – кыргызды, кыргыз десе – ак калпакты элестетебиз. Кыргызды, андан тышкары, боз үйсүз элестетиш мүмкүн эмес. Боз үй дегенде асман менен жерди, адам менен көктү камыр-жумур ширеткен ыйык Түндүк, анан алоо от жанган ыйык Коломто көз алдыга тартылат (О.Айтымбетов, «Кара кыргыз»). Кыскарта чапканда, боз үйсүз – комуздун коңур добушун, боз үйсүз –  “Манас” менен манасчыны, боз үйсүз – ак калпак кыргыз менен Ала-Тоону элестете албайбыз. Боз үйдүн капкалуу сырлары менен табышмактуу кызыктары ак калпактыкынан ашса ашар, […]