Украин эл жомогу: Ысымы жок кирпи жөнүндө

Жумшак жана ыңгайлуу ийининде сайгылак да, жагымсыз да кебетелүү бир кирпи жашаптыр. Ал андай болгону менен шайыр жана ак көңүл жан экен. Анын жакшы көргөн адаты  — токой боюнча сейилдеп, баардык жаныбарлар менен көңүлдүү түрдө учурашуу болчу. – Кандайсың барпаң куйрук!- деп ал тыйын чычкан менен жайдары учурашып, өзүнүн досу коёнго: – Делдең кулак дос, кандайсың? Биз жакка оромпой тээп ойногону кел!- деп чакырып өтчү. – Майпар чоң ата,- деп ал картаң аюуга акырын кайрылчу.- Сиздин үңкүрүңүздүн айланасынан козу карын […]