Махабат өртүн кечкен акын

Эх, жетим… Жүрөгүмдү оорутасың дайым… Зайырбек Ажыматов – учур адабиятыбыздын эң бараандуу, эң жалындуу Акыны. Талантты талант деш керек! Бу жетим чыныгы Талант! Зайырбекти кыйын дебес элем, кыйындардын китеби чыгып атат, алар эбин таап атышат. Китептеринин артынан китептери чыгып. Бу жетим эбин табалмакпы?! Таланттар жалтак келери шу: ага өтүмү жок экен Зайырбектин. Өтүмдүүлөр наам алып атышат, китептери байма-бай басылууда. Көңүлү баладай тунук, заманы буюк бул замандашыбыз болсо жайдаңдап жүрөт. Күлгөнү, жүргөнү деле телегейи тегиздей. А ичи – кыпкызыл чок. Өрттөнүп […]

Жалындуу поэзия

Зайырбек АЖЫМАТОВ * * * Майдын түнү. Албуут сезим элирген, маржан көзүм, эрийт эрин эринден. Жалбаруулар бир-бирине жуурулуп, жанар толкуйт титиреген демиңден. Ширин кезин арнап бизге түн жатат, шыбырларды коштоп булбул үн катат. Чечилишип бири-бирине ысык жан, чек билбеген жапан сезим туйлатат. Сен Ханыша, жылдыз сыңар жанасың, мен кулуңмун, жалынычым – санатым. Кулду кайра падышага айлантып, күңүм болуп, жан дилиңди чабасың.