Үмүт КУЛТАЕВА: Карама-каршылык — өнүгүүнүн булагы

(же өзүнөн өзүн издеген З.Ажыматовдун чыгармачылыгына айрым штрихтер) Эгемендик жылдарында адабиятка келген жаштардын ичинде көптүн арасынан  башы көрүнүп калган калемгер Зайырбек Ажыматовдун басма беттерине, интернет булактарына жарыяланган ырларын окуган окурман анын акын катары такшалып баратканын байкай алат. Ал көп жаш калемгерлерге таандык сүйүү-күйүү, жаштык-достук темаларына “эзилүүдөн” же жетпей калган сүйүүгө ашмалтайы чыкканча арман айтуудан  (Ю.Тыняновдун сөзү менен айтканда  “сентименталдык адабиятты” айланчыктоодон)  эртерээк бошонду. Анын ордуна олуттуу ой жүгүртүүгө өтүп, изденүү түйшүгүндө чарк айлана чыгармачылыктын ар бир адамга бериле бербеген диалектикалык […]

Зайырбек АЖЫМАТОВ: Бизге эми келбейт жаштык кез кайра…

(Элдик нукта күйгөн ыр) Айылымда бирге чоңойгон, Аруум, Аксынын гүлүн оронгон, Аруум. Жаш го деп жүрүп уурдаткам сени, акмалап жүрүп корооңдон, Аруум. Ак жолдун суусун бойлогон, Аруум, ак балык болуп ойногон, Аруум. Колукту кылып алам деп сени, алмончок кезде болжогом, Аруум. Аттиң ай… тагдыр өкчөлүп, Аруум, алыста калдым өрттөнүп, Аруум. Айтылбай сүйүүм, ал кезде сени, агалар кеткен бөктөрүп, Аруум. Турмушуң болбой олуттуу, Аруум, таштапсың барган конушту, Аруум. Жарк этип кокус Күн сымал тийген, жалгыздап кайра жолуктуң, Аруум. Кечигип колуң сурайын, […]

Зайырбек жетим менен оңбогон Олжоке айтыша кетти дейт

Биринчи айтыш Олжобай Шакир: Йе Закем, неге капасың? Жүрөккө не сыр катасың? Жүдөгөндөй түрүң бар, Сырыңды качан ачасың? Үңкүйүп кеттиң кийин сен, Үшкүрүнүп не мынча Убайымга батасың? Зайырбек Ажыматов: Жарк эткен жаштык жалгандын, Жарыгы өчтү. Алдандым… Жанына калдым бара албай, Жайнаган далай жалжалдын… Таз жору болуп, тарп аңдып, Тамтаңдап жолдо калганмын. Капчык да жука, чынында, Каржалдым, байке, каржалдым… …а бирок, бул сөз тамаша, Күйүт көп азыр санаса… Кыргызың кыркка бөлүнүп, Ырыскы, куту төгүлүп, Баратат чиркин, каякка? Олжобай Шакир: Жебегин анча […]