Сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөнүүнүн уландысы

1- жана 2-сабактар>>>>> 3 Эч нерсени көз жаздымда калтырбаңыз жана ар тараптуулукка умтулуңуз. Адамдын ишмердүүлүгүндөгү ар бир чөйрөдө көргөндү, укканды, окуганды ж.б.  сынчыл баалоого умтулуу зарыл. Так мына ушуну профессионалдуу сынчыл ой жүгүртүү деп атаса болот. Сиз уккан-көргөндүн жана окугандын баарынан шектенип туруңуз. Бирок шектенбей турган нерселер да экенин унутпаңыз. Маселен, динге тиешелүү нерселер эч качан шек туудурбайт жана талкуу жаратпайт. Бирок бул жерде да сынчыл ой жүгүртүүгө аракет кылган адамдар бар. 4 Адамды эмес, алардын ойлорун жана иштерин сынчыл […]