Нуриз ӨМҮРБАЕВА: Бакыт мага жарашпаган көйнөктөй

БИР ЫРДЫН УЛАНДЫСЫ Турмушуңдан өзүңө алган жазаң бул — Туура чыкпайт кадамыңдын бардыгы. Азыр мени көп ойлонтот качандыр Мен жаңылткан адамдардын тагдыры. Өткөнүмдөн өчпөй турган сөз калды… Өрткө айлантты түшүнбөстөр ойнумду. Аял болуп бул дүйнөгө көз ачып, Аялдарга азап берип койдумбу?.. Өлчөп көрүп таразамда өзүмдү, Өзүм неге актап кетер сөз таппайм?! Бирде күлүп, бирде жаштап көзүмдү, Бир билгеним: ушул жолдон көп каттайм. Азгырыгы, түйшүгү көп бул жолдун, Аягына кандай күндү жазды экен? Мээримсиздик көп ыйлатты… Соорондум. Мен кылчайбай койгон жандар […]