Олжобай ШАКИР: «РухЭш» – улуттук долбоор

Минтип өнтөлөгөнүмдүн себеби бар, замандаш. «РухЭш» сайты бир жылдан ашык убакыттан бери өрнөктүү адабият аркалуу коомдогу руханий жакырчылыктан чыгуунун жолун издеп келет. Ашкере саясатташкан коомдун […]