Биз билген, биз билбеген Токтогул: канчасы жалган, канчасы чын? (5-макала)

Биз эч качан Токтогулду адепсиз, ата-эненин тарбиясын көрбөгөн, салт билбеген, нарк билбеген акын деп айтпас элек. Бирок адабиятчыларыбыздын ушуга чейин улуттук нарк-насил факторун эске албай, 13 жашар Токтогулдун (мейли 19 жашта деп эле коелу) өзүнөн 40 жаш уулу адамга “мадырайган соргогум” дегенинен элдүүлүктү издегени, элдик акын катары түшүндүргөнү ошол адабиятчылардын элдик каада-наркты сыйлабаганы, таптык күрөштү салттан өйдө койгону катары да кабыл алса болот. Андыктан, Арзымат менен Токтогулдун айтышына астейдил мамиле жасап, агын ак, карасын кара кылып, ага эч кандай саясый […]