Кадыр КОШАЛИЕВ: Билим берүүнү соодага айлантпайлы

Билим – түндө маңдайыңда шам чырак, өмүрүңдө жол көрсөтүп жаркырап» Жусуп Баласагын Илим-билимге умтулуу касиети кыргыздын канында, менталитетинде бар. Кыргызстандын билим берүү системасында дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбалар эске алынуу менен этнопедагогиканын, нукура элдик тарбиянын табылгаларын эриш-аркак жүргүзүүгө өтүшүбүз зарыл. Албетте, коомдо билимдүү, илимдүү адамдардын бедели бийиктеп, билими күчтүүлөр татыктуу ордун тапмайынча, мамлекет иш жүзүндө билим-таалим иштерин жогору коймоюнча бул тармак жемиштүү иштей албайт. Бул узак убакты, көп каржыны, саясый эркти талап кылган орчундуу маселе. Улуттук идеологиянын нугунда (башка өлкөлөрдү ээрчий бербей) билим-тарбия ишин […]

КЕЛДЫШ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Орус математиги жана механиги Мстислав Всеволодович Келдыш 1911-жылы 28-январда Ригада туулган. Атасы темир бетон конструкциялары боюнча белгилүү илимпоз болгон. Баласы жаш кезинде эле ата кесибин улантуу жөнүндө кыялданган. 16 жашында орто мектепти бүтүп, Москва университетинин физика-математикалык факультетине тапшырган. 20 жашында университетти бүтүрүп, Борбордук аэрогидродинамикалык институтта иштей баштаган. Ал бул жерде бир аз эле иштегенден кийин самолёт куруу боюнча кыйла баалуу изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Ал иштери үчүн ага диссертациясыз эле физика-математика илимдеринин кандидаты деген наам берилген. Андан кийин Москва […]