Менин муң-зарлаш шуркуяларым (толук варианты)

“РухЭш” сайты түптөлгөн күндөн бери жүгүбүздү көтөрүшүп, көркөм адабиятыбыздын салттуу жолун улоого туруктуу кол кабыш кылышып келаткан калемдешибиз, таланттуу акын жана котормочу Назгүл Осмонова Габриэль Гарсиа Маркестин “Менин муң-зарлаш шуркуяларым” аттуу повесттин биротоло колдон чыгарып, жарыялоого бергендегиси. Буга дейре аталган повесттин үзүндүлөрүн жарыялап келсек, эми толук түрүндөгүсү жарыяланмакчы. Арийне, дүйнө адабиятын кыргыз тилдүү окурмандарыбызга жайылтуу жагынан Назгүл Осмонованын котормочулук өнөрү уламдан-улам өсүү жолунда бараткандыгы кубандырат. Аны ушул эмгекке көз жүгүрткөн зирек окурмандарыбыз өз баасын берип туят. Чыгармачылыктын изденүү жолуна түшкөн […]