Лао-цзы: элди сүйгөндөр кылар иши, салар кушу жок жүргөндөй көрүнөт

Акылман чектен чыккан бардык жорук-жосундан четтей алат. *     *     * Элди ээрчитиш үчүн өзүң элден чыкпа. *     *     * Өз табиятына таянган көп жашайт. А көзү өтсө да өзү унутулбаган – түбөлүк жашайт. *     *     * Акылдуу адамдын көлөкөсү көлөкөдө турса деле жарык. Ал өзү жөнүндө мактанбагандыктан кадыры бийик. Өзүн даңктабагандыктан – даңкы даңк, өзүн көкөлөтпөгөндүктөн көпчүлүктүн арасында улуудай урматтуу. *     *     * Акылманды илимдүү, илимдүүнү акылман дегенге болбойт. *     *     * Акылман чектен чыккан бардык жорук-жосундан четтей алат. *     […]