Көчкөн Сактанов: Экинчи раунд

АҢГЕМЕ Рингге чыкканда Фронт толкунданып кетти. Тренер аны куду жаш баладай сылап-сыйпап, бир нече жолу айтылган насаат сөздөрүн кайталап жатты. — Штраф алып калуудан этият бол… жаздым урба, маданияттуу ойно!.. Рингдин бурчундагы жип тосмого жөлөнгөн Фронт бет алдынан жүздөгөн көздөрдү көрдү. Мындай зор аудиторияга, жардаган көздөргө ал көнүп калган эле. — Тү, ата… түк да камырап койбойт! — деди Асанкан. — Өзүнө-өзү ишенет,— деди Омо.— Анын оң колу мыкты иштейт. Өткөн жолку анын беттешүүсүндө болдуңар беле? — Чын, оң колу […]

Назым ХИКМЕТ: Үч жигит жөнүндө жомок

Менин уулума биринчи жомок Балам, бар экен, жок экен, дүйнөнүн үч жак четинде, бири биринен алыста, бир курактагы, бойлору да тең үч жигит жашаптыр. Дүйнөнүн үч жак четинде, бири биринен алыста жашаган жигиттер эч качан бири бирин көрбөптүр жана бири бири тууралуу угушпаптыр дагы. Балам, дүйнөнүн үч жак четинде жашаган жигиттер бир жылда, бир күндө жана бир саатта туулган журтун калтырып, Өлбөстүктүн ташын издеп жөнөшөт. Укканга караганда, алар Өлбөстүктүн ташы эчендеген тоолордун жана өрөөндөрдүн ары жагындагы кан толгон кудуктун ичинде […]