Советтик идеологияга аң-сезими уугуп калган элди селт эттирген фигура

Кырк чороң барбы, кыргыз? Ооба, ал карапайым мектеп мугалими болсо да түштүктөгү пахта менен тамеки эгүү түйшүгүнөн башы көтөрүлбөгөн мектеп окуучуларынын билим алуу укугун коргоп чыкканы эле тоталитардык режимге баш ийген элдин акыл аңына дүрбөлөң салган. Коомдук аң-сезимди жаңы баскычта өзгөртүү мезгили келгенин эрте туюп, эркиндикке умтулууга ал кезде айылдык мектептин мугалими тургай жогорку окуу жайдын мугалимдеринин да эрки жеткен эмес. Жалпы эле интеллигенция өкүлдөрү совет бийлиги орноткон капастан бошоно элек кезеңде Өмүрбек Текебаев аттуу элеттик мугалим жигит мектеп окуучуларынын […]