Кубанычбек АРКАБАЕВ: Эгерде Санта-Клаус бизде жашаса…

— Эгер Санта-Клаус Кыргызстаныбызда жашасачы, ээ жолдоштор… — Атасынын куу чокусу бар бекен бизде? — Жок, ата-бабабыздын туу чокусу бар экен! — Кандайча? — Шундайча! Биздин бир чокуну Америка алат экен. — Сатышыптыр да! — Ушуну кылышмак! — Коё турсаңар жолдоштор, Санта-Клаус деген бизче Аязата дегенди билгизет да эми… Анан ошо Санта-Клаус бизде жашасачы… — Хе… аяш атаны тапкан экенсиңер! — Аяш атадан аябайлы дедиңер анан? — Жок дегенде орустардан тапсаңар болмок аяш атаны. — Жолдоштор, Санта-Клаус аяш ата эмес […]