Сымбат МАКСҮТОВА: “Ленин орус эмес!”

ЭССЕ Союз кезинде Көлдүн эли өзгөчө орусташып кеткенин кийин, башка областтарга чыкканда салыштырып билдим. 19-кылымда эле алгач Ысык-Көлгө келген орустар биздин областта көбүрөк жашаган экен. Орустардын таасиринен улам ата-энем атеист болушту. Биздин үйдү айылдагы уста орус Ваня салышкан. Ал кезде марксизм менен ленинизмдин осуяттарын, Маркстын “дин – башты айланткан апийим”, Лениндин “кудай жок” деген сөздөрүн окутушчу. Ушундай саясаттан улам бала чакта кыргыздын тарыхын окубай чоңойдук. Эсимде калганы – Россияда болгон дүйнөлүк 1-2-согуштар, Маркс, Энгельс, Лениндин осуяттары, алардын бири-бирине жазышкан каттары, […]

Сулайман КAЙЫПOВ: Жoк жeрдeн жoмoк жaрaлбaйт (2-3-бөлүм)

(жe кыргыз дeмoкрaтиясынын улуттук уңгусу, aзыркы aбaлы жөнүндө сөз) Башы 2. Кыргыз кантип ушул күнгө туш болду? Кыргыздын ким экeнин, улуттук ыйык сeзимдин эмнe экeнин бугa чeйин кoлумдaн кeлишинчe ыйлaп-сыктaп, жaлынып-жaлбaрып, бaкырып-кыйкырып дa aйттым oкшoйт. Эми бoлсo, кeптин нугун башка жaккa бурaйын. Бaсa, кыргыз жaмы кaлктын бaaрынaн кыйын бoлсo, бaaрынaн тeрeң бoлсo, aдaмзaттын ичиндe ыйык бoлсo, aкыл кaлчoo, oй жүгүртүү жaгынaн кeм-кeтиги жoк бoлсo, кaндaй бoлуп ушул күнгө дуушaр бoлду? Эмнe үчүн ушу тaптa кыргыздын өмүрүндөй aрзaн өмүр, кыргыздын күчү сымaл aпaрзaн […]

Үмүт КУЛТАЕВА: Эл башчылары бирин-бирин жамандаса, алар башкарган эл кантип биригет?

Эл агартуунун отличниги (2000-ж), педагогика илимдеринин кандидаты (1990), доцент (1999), филология илимдеринин доктору (2011), белгилүү окумуштуу Үмүт Култаева менен биз бүгүн учурдагы коомдук абал туурасында кеп курдук… – Үмүт Баймуратовна, күздө болор президенттик таймашка аттанган сүрмө топ саясатчыларды көрүп аткандырсыз. Ал эми албан-субандай Америкада да президенттик шайлоодо саясый атаандаштыкка чыккандардын саны мынча болбостугун турмушубузда көрүп келатабыз. Мунун өзү улуттук кулк-мүнөзүбүздөгү мансапкорлукпу же бул биздин коомдогу ашкере саясатташып кеткендеги эле көрүнүшпү? Сиз кандай түшүндүрөр элеңиз муну? – Башкы себеп, коомдун ашкере […]

Ишенбек ЖУНУШЕВ: Ачылбаган сыр

АҢГЕМЕ Аркайган чокулары асман мелжиген тоолордун койнундагы жыландай ийри-муйру чубалжыган жолдо жеңил машина сапар чегип, алга зыпылдайт. Машинанын арткы отургучундагы экөөн үн сөзү чаржайыт, баш-аягы жок. «Ак молдонун» таасириби, айтор, бажакташып, чечекейлери чеч. Чолуп айтышкан сөздөрүнүн маанисин түшүнүп болбойт. Кызууланып, кептен тажап коё турган түрлөрү жок. Алардын сөздөрүн Касым гана этибар албай терезеден сыртты ойлуу карайт. Санаасы санга бөлүнүп, тынчсызданат. Ичкени ириң, жегени желим. Убакыт алга шашкан сайын, айлана күүгүмдөнө түн пардасын тартат. Коюу караңгылык кучагына теребелди жутуп баратты. Тоо арасындагы кыштактар бүлбүлдөп, ар кайсы […]