Коомго батпай жүргөн трансгендерлер Кыргызстанда да бар

Балаңыз же башка жакыныңыз трансгендер экенин кабыл алып, аны түшүнүп мамиле кылууга даярсызбы? Башына ушундай иш түшкөн ата өз башынан өткөндөрүн баяндап, кандай болгон күндө да, адам караңгылык менен эч ким кулак салбаган ачуу жымжырттыкта жалгыз калбашы керек деп эскертет. Баарыбызды жараткан күч адам расасына карап тандаган эмес. Адам ынды кара болобу же ак түстүүбү, анын баары Жараткандын эркинде. Ошол сыңары трансгендер чөйрөсүндөгү адамдар деле Жараткандын амири менен жарык дүйнөгө келерин медицина илими эбак аныктаса да, бирок диний түшүнүктөгү чектөөлөр […]