Керээттүү кеменгер кетти

Айыл интеллигенциясынын эң алдыңкы өкүлү дээр мугалим эле Кеңешбек авабыз. Тарыхтан кеп кылса, талашка түшө албайт элек жанында. Көркөм адабиятты сөзгө алса, табитине сөз кайтара […]

Аль-Фараби: Жакшы бир адам бул дүйнөдөн өткөндө ага көз жашыңарды төкпөгүлө…

Эч бир нерсе өзүнөн өзү жок болуп кетпейт, эгер ошондой болгонунда бар болбойт эле. * * * Алгач чындыкты билүү керек. Чындыкты билсең — катасын […]