Керээттүү кеменгер кетти

Айыл интеллигенциясынын эң алдыңкы өкүлү дээр мугалим эле Кеңешбек авабыз. Тарыхтан кеп кылса, талашка түшө албайт элек жанында. Көркөм адабиятты сөзгө алса, табитине сөз кайтара албай тыңшап угар элек кебин. Көңкү кыргыз көрөңгөсүн көлкүп айтчу, мөнгүдөй тунук мөртүн айтчу. Кара кыргыз тарыйкасын калпып айтчу, калкагар тоодон бийиктин артын айтчу. Не айтпасын – өзгөнү кепке курсант кылмайын жүрбөчү, өзүнүн да жарпы жазыла сүйлөчү. Келечекке ой серпкен кеменгер эле, керээттүү кебинин учугу тереңден эле, кайран! Борбор калаага каттап калса, «Айтыш» коомдук фондунун […]

Аль-Фараби: Жакшы бир адам бул дүйнөдөн өткөндө ага көз жашыңарды төкпөгүлө…

Эч бир нерсе өзүнөн өзү жок болуп кетпейт, эгер ошондой болгонунда бар болбойт эле. * * * Алгач чындыкты билүү керек. Чындыкты билсең — катасын табасың, бирок алгач катасын таап алсаң, чындыктан кол жууйсуң. * * * Адам баласы кээде кокустан жакшы иштерди жасап алат. Кээде жакшы иштерди көңүлү менен эмес кимдир бирөөнүн басмырлоосу менен жасайт. Мындай иштер бакыт алып келбейт. * * * Бир адамдын адептүү экенин билип ага туура мамиле жасабаган адам, анын адептүү экенин билбей туруп туура […]