Максим ГОРЬКИЙ: Аял кээде өз күйөөсүн сүйүп кала алат

Орустун залкар жазуучусу, ойчулу Максим Горький тууралуу уламыштар арбын. Алардын бири – жазуучу өз денесинин ооруксунганын такыр сезген эмес, бирок чыгармасындагы каарман аялды бычак менен сайган жерин сүрөттөп жатканда, денесинде өлчөөсүз чоң тырык пайда болот. Ал революцияны даңктап жазганы менен кийинчерээк В.И.Лениндин идеяларына, анын жеке өзүнө болгон жек көрүүсүн жашырбай мындай деген: «Ленин, Троцкий жана алардын тегерегиндегилер бийликтин көңсүгөн уусу менен эбак ууланып калышты…  Жумушчу табы аны ачкачылык, өндүрүштүн толук кыйрашы, узакка созулган кандуу анархия күтүп турганын билүүсү керек…”. * […]