Жакында Кытай жазуучусу Лао Ма Кыргызстанга келет

«Адабият достугу – эл достугу« деген алака бар эле кезегинде. Бул алака саясат болгон күндө да көбүнчө өз кызыкчылыгына тарткан саясый достукка караганда адабият аралык мамилелер, башка элдин адабияты, маданияты менен таанышуу жакшылык үрөнүн сээп, башка элдин жашоосун, кулк-мүнөзүн, алардын кылымдар бою сактап келген рухий дөөлөттөрүн тереңирээк билүүгө шарт түзөт. Мына ошондой алакалардын учугу үзүлбөй жакында Кыргызстанга Кытай Эл Республикасынан кытай элинин чакан проза жаатындагы атактуу жазуучусу Лао Ма келмекчи. Биздин “Чыгыш адабияты жана искусствосу” Басма компаниясынан Лао Манын “Апенди […]

«Бир алкак, бир жол» демилгеси – Кытайдын байыркы Улуу Жибек жолунун боюндагы өлкөлөргө сунуштаган экономикалык долбоору

Эч бир мамлекет өз алдынча өнүгө албайт, өз казанында кайнай бергендердин дарамети чектелет. Андыктан иши жүрүшүп, ити чөп жеп турган кайсы мамлекет болбосун экономикалык жана маданий кызматташууларга, ошондой эле башкаларга жардам берүү, ал тургай жардам алуу сыяктуу алакалашууларга барбай коё албайт. Бул глобалдык мыйзамдардын бири экени талашсыз. Улуу коңшубуз Кытай дагы Евразия континенти менен өз аймагын качандыр бир байланыштырып турган Улуу Жибек жолун жана Деңиздеги Улуу Жибек жолун кайрадан жандандыруу жакшы тилеги менен, ошондой эле экономикалык кызматташтыкты, маданий алакалашууларды алгалатуу […]