Жалалиддин РУМИ: Ити ачкадан өлүп жаткан бедуин жөнүндө аңгеме

Бир бедуин[1] итин бекем кучактап, Ыйлап жатты, жашын төгүп бышактап. «Мынча неге жашың төктүң итиңе?» Суроо салса жолоочу ал кишиге. Жооп берет: «Өлүп барат, аяп жатам байкушту, Ак кызматын кылчу билбей жай-кышты. Аңга чыксам каз өрдөктү сүрчү эле, Короочу эле, түнү тынбай үрчү эле». «Оорудубу же сындыбы бир жери? Очорулат дарты балким белдеби?» «Жок, жолоочум себеби анын башкадан, Кайран итим өлүп барат ачкадан». «Бул жалгандын жок турбайбы тогосу, Сабыр кыл», — деп кайрат айтат жолоочу. «Колдон түшпөй буулган кабың жаныңда, […]

Батыш менен Чыгыштын руханий көпүрөсү Жалалиддин Руми

Абдыкерим МУРАТОВ Дүйнөлүк адабияттын классиктери аталып жүргөн Абдурахман Жами, Алишер Навои сыяктуу улуу устаттар өз устаты катары Жалалиддин Руминин атын аташкан. Анын чыгармачылыгына дүйнөлүк илимий жана көркөм ойдун бийиктигинде турган немис аалымдары жана акындары Гегель, Гёте да жогору баа берген. Орус «тамсилинин атасы» наамын алган И.А.Крылов бир топ чыгармаларына негиз кылып Руминин жазгандарына кайрылган. Жалалиддин (Жалал-ад-Дин) Руми 1207-жылы азыркы бөлүштүрүү боюнча Ооганстан аймагындагы Балх шаарында туулган. Ал эми Тажикстандын президенти Э.Рахмонов 2006-жылы 20-январда Конья шаарында өткөн Мавляна Жалалиддин Румиге арналган […]