Дилазык: Тас киши

Илгери бир тас киши жашайт. Тастыгынан азап чегип, кышкысын башы үшүп, жайкысын күн өтүп жаман болот. Анысы аз келгенсип, тас башын чымын-чиркей чагып кете берет. Күнү-түнү жаны жай албай, аябай кыйналып кетет. Бир шыпаагердин дайынын угуп калат, чөптөрдөн көптөгөн дары-дармек жасайт экен. Тас шыпаагерге келип: — Бир нерсе кыла көрүңүз, тасыма даба таппасаңыз болбой калды, — деп жалынып-жалбарып жиберет. Көрсө, шыпаагер өзү да тас экен. Ал калпагын чечип, башын көрсөтүп, мындай дейт: — Ой, менин көргөн күнүм да курусун, бирок […]

Дилазык: Мурас бөлүштүргөндө

Качандыр бир кезде Индия мамлекетинде кшатрия (аскер кастасына тиешелүү адам) жашаган экен. Ал катуу ооруп, өлөрүн билип калат. Эки баласын чакырып, керээзин айтат: — Мен өлгөн соң, менден мураска калчу байлыкты адилет, калыс бөлүштүргүлө. Атасы өлгөндөн кийин балдары байлыкты экиге бөлүшөт. Бирок улуусу кичүүсүнө үлүш тең бөлүнбөй калганын айтат. Ошондо бир дейди чал: — Келгиле, мен силерге тең бөлгөндү үйрөтүп коеюн: кандай буюм болбосун, аларды тең экиге бөлгүлө, ошондо ичиңер ачышпайт, — деген экен. — Кандайча тең экиге бөлүп? — […]

Дилазык: Башкы каалоо

<<<<<<<<<<<<<Жүз уламыш жүрүмү Илгери бир өкүмдар жашаган экен, анын сүйүктүү жигити болот. Бир жолку согуш майданында ал өкүмдарды өлүмдөн алып калган эле. Сүйүнгөнүнөн өкүмдар каалаганыңды аткарайын деп жиберген эле: — Каалаганыңды айт, дароо аткарам, — дейт. Анда жигит: — Сакалыңызды аларда мага айтып койсоңуз, мен кырып берейин, — дейт. — Каалаганың ушулбу? — таңгалат өкүмдар, — Болсун, болсун, айтып коем. Мындай келесоону теңтуштары шылдыңдашат. Чын да, кааласа мамлекеттин жарымын алып коймок, чочоюп чоң болмок. А сураганы бул. Көрпенделер да ушундай. […]