Орозбек АЙТЫМБЕТОВ: Алмакан

АҢГЕМЕ Кеч кирди. Алмакан эрте жатып эс алууну ойлоду, бирок уктай албасын сезди да, төшөнчүсүн салып болгондон кийин сыртка чыкты. Мемиреген коңур жаздын түнкү сүйкүм илеби жортту. Кер өзөндүн оң танабына жайгашкан бул чакан айылдын көчөлөрү зым карагайларга орнотулган Ильич шамынан улам жарык болуп турду. Алмакан короосунан чыгып, үйүнө эч ким келбесин жакшы билсе деле айылды как жарып өткөн чоң көчөнү акмалай берди. Тамдын түбүнө орнотулган узун орундуктун четине көчүк басып, ак балтырларын учкаштыра сунуп койду. Үй түбүндөгү канжыга арыкта […]

Ырысбай АБДЫРАИМОВ: Балмуздак

АҢГЕМЕ Канат шаарга жумуштап каттаганы менен эски иш-кагаздарды сактаган жайды билчү эмес. Бет алдынан чыккандардан улам сурап, күндүн көзү көрүнбөгөн көлөкөлүү бактын ичи менен жүрө-жүрө эки кабат мекемеге туш келди да, күзөтчү ээк шилтеген каалганы абайлай ачты. Көзүнө дубал бойлой орнотулган миң көз суурмаларга сүйөнө олтурган жаш келин урунду. Бийкечтин субагай бет, ак жуумал, нурлуу жүзүнө жаак ылдый куюлган саамайы куп жарашып турат. Селки окуп жаткан китебинен баш көтөрүп, чачын кулагына кыстара, жигиттин саламына баш ийкеди. Төбөсүндөгү саамайына серейте бантик […]

Венера БӨЛӨКБАЕВА: Энеке

АҢГЕМЕ Анда башка жерде эмгектенчүмүн. Жетекчим алыскы бир районго он эки күнгө жөнөттү. Ортодо эс алуучу үч күндү кошуп эсептегенде он беш күн, жарым ай болуп калат. Колума эки таңылчак карматты. Ичиндеги баракчаларда бакыйган бир кишинин сүрөтү жана өмүр баяны, эң аягында депутат болсом тигинтем-минтем деген убадалары жазылган. Ал баракчаларды он эки күндүн ичинде район борборундагы ар бир үйгө кирип таратышым керек. Таратып эле койбой, келечектеги депутат болчу кишини мактап-жактап шашылбай, эрикпей баарын түшүндүрүшүм керек экен. Район жактагылар менен алдын […]