Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Ат чабыш эмес, бит чабыш…

АҢГЕМЕ 1982-жылдын жаз айы. Жалилбай экөөбүз жарма менен нан көтөрүп, кыштан көтөрүм болуп араң чыккан алты койду жайып Коңур-Дөбөнүн бетине чыктык. Жер жылып, жаңы чыгып келаткан текейди терип жейбиз. Кескелдирик деген жайнайт. “Кес куйругуңду, кес эле кес” деп бакырып, төрөп салып качып кеткен ыймансыз кыздай, куйругун таштай качкан кескелдириктердин куйругун чогултабыз. Анан эрмектээрге эч нерсе таппай калганда апам байкуш колго тигип кийгизген гүлдүү момосуй турсийлерге өтөбүз. Анан ачканда эле тигишинде катар тизилген биттерди сыгабыз. Сыймыктанып санап сыгабыз. Арасынан тез чуркагандарын […]