Рысбек Эшматов: Айтматовдун ааламы адабиятчынын көз карашында

(Биринчи макала) “Аттиң ай, бир чоң килем соксом ээ дейм, / Бир четин мүлдө кыргыз көтөрө алгыс…” – деп, кезинде Алыкул акын тилегин айтып,  ниет кылгандай; Калык Ибраимов андай купуя ойлорун акын сындуу шардана билгизип, жарыя кылбаганы менен; адабият таануу илими менен адабий сынында ат көтөрө алгыс зор эмгек жаратып келаткан мээнеткеч инсан – кыргыз журтчулугуна, кыргыз адабий чөйрөсүнө аттын кашкасындай таанымал, белгилүү илимпоз. Көз жоосун алып-кумарланткан өтө кооз, өтө чебер бүткөрүлгөн алтын, күмүш зер буюмдарды кылдаттык менен чегелеп узанган […]