Караламан калктын аң-сезими калаксыз кайыктай

«Элден айланса болот, элдин башын айлантса да болот» Төлөгөн КАРЫКЕЕВ Биз, атеистик тарбия алган Советтер Союзунун балдары Ленин деген ысымды Кудайыбыздай көрүп чоңойдук эле. Ал чынында эле Теңирден чоң касиет менен жаратылып, феодализм, капитализм деген табигый жол аркылуу өнүгүп бара жаткан адамзатына ыңкылап жасап,  дагы бир кедей-кембагалдардын таламын талашат деген социализм аттуу системаны калтырып кеткен эмеспи.  Башкаларды билбейм, мен дале болсо аны улуу адам жана чыныгы элдик жолбашчы болгон деп эсептейм. Бирок ушул убакка чейин анын устаттары Маркс, Энгельс болгонун […]