Грузин эл жомогу: Жаман кабар

Бир кедейдин эки кызы болуптур. Бой жеткенде алардын бирөөсү дыйканга тиет, экинчиси кумарачы устага турмушка чыгат. Бир топ убакыт өткөндөн кийин кедейди аялы кыздарына жиберет. […]

Венере БӨЛӨКБАЕВА: Сүрөтчү

АҢГЕМЕ Кыялдын гана эмес, ар түркүн ой-санаанын да түйшүктөрүнө “баймын”. Бул түйшүктөр мени издейби же өзүм чогултуп үйүп аламбы? Акылым жетпейт. Оюм бириндейт. Дилим бөксөрөт. […]

Венера БӨЛӨКБАЕВА: Күн-Адам

АҢГЕМЕ Элейип аны эмнеге көз алдыма тартып, маңдайыма алып келип алдым?! Ал киши экөөбүз бирге иштеп, бир бөлмөдө отурчубуз. Аялзаты жөнүндө сүйлөнгөндөн чарчачу да, тажачу […]