Грузин эл жомогу: Жаман кабар

Бир кедейдин эки кызы болуптур. Бой жеткенде алардын бирөөсү дыйканга тиет, экинчиси кумарачы устага турмушка чыгат. Бир топ убакыт өткөндөн кийин кедейди аялы кыздарына жиберет. — Барып кыздарыңдын жашоосун көр. Кандай көйгөйлөрү бар, эмнеге сүйүнүп, кайсыга күйүнүшөрүн билип кел. Кедей дыйканга турмушка чыккан биринчи кызына келип ал-жайын, жашоо-тиричиликтерин сураса күйө баласы ыйлап ийчүдөй болуп арманын айтат. — Көрүп турбайсызбы, быйылкы аптаптын күчүн, тимеле куйкалап баратат. Бир жумага чейин жамгыр жаабаса өлдүк! Бүт эгин күйүп кетет! Алар менен коштошкон кедей кичүү […]

Венере БӨЛӨКБАЕВА: Сүрөтчү

АҢГЕМЕ Кыялдын гана эмес, ар түркүн ой-санаанын да түйшүктөрүнө “баймын”. Бул түйшүктөр мени издейби же өзүм чогултуп үйүп аламбы? Акылым жетпейт. Оюм бириндейт. Дилим бөксөрөт. Мындай учурларым чегинен ашканда кийимдеримдин да оң-тетирисин баамдабай кийип алам. Азыркы абалымдай, чачтарыма да тарак жетпейт. Угузба, угузба! Эч бир жандын кулагына мындай кабарды угузба! Таланты ташкындаган чоорчу жөнүндө коркунучтуу кабар уктум. Тирүү эле, бирок өлүмүнө камылга көрүп жатышыптыр. Жашап жаткан адам баласынын жакындап калган өлүмү жөнүндө айтылган кабар – Ааламдагы эң жаман кабар. Эң […]

Венера БӨЛӨКБАЕВА: Күн-Адам

АҢГЕМЕ Элейип аны эмнеге көз алдыма тартып, маңдайыма алып келип алдым?! Ал киши экөөбүз бирге иштеп, бир бөлмөдө отурчубуз. Аялзаты жөнүндө сүйлөнгөндөн чарчачу да, тажачу да эмес. Болгондо да уккулуксуз, жагымсыз сөздөрдү… Анын айтымында: “Бүт аялзаты жаман, акылсыз, бир гана – поездге түшүп кеткен бойдон келбей калган сулуусу гана акылдуу, жакшы…” Ошон үчүн жылып кеткен поездге байланыштуу ырын тынбай кайталап, көркөмдөп окуй берүүчү… Ал кишинин жагымсыз сөздөрү, ойлору да эч кимге угулбай, поезддер менен кошо жылып кетсе… Поезд, поездге түшкөндөрдүн […]