Абай КУНАНБАЕВ: Ушу күндө айбандан да жаманбыз

Башы: Биринчи, экинчи жана үчүнчү сөз «Керегем сага айтам, келиним сен ук» Кыргыз накылы Төртүнчү сөз Ар бир байкаган адам билсе керек: Күлкү өзү бир мастык экенин, ар бир мас кишиден кополдук көп өтө тургандыгын, ар бир мастын сүйлөгөн кезинде баш ооруй тургандыгын. Мындай болгондо күлкүгө кабылган киши чарбадан, акылдан кур калып уятка каларлык ишти кополдукту көп өткөзүп олтурса керек. Ошондой кополдукту көп өткөзүп элебеген кишинин бул дүйнөдө да, тиги акыреттен да башы оорубай калса керек. Ар бир убайым кайгыны […]